wynikiegzaminow.pl

Serwis wynikiegzaminow.pl był prowadzony przez OSI CompuTrain we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną.

Projekt został zawieszony. Prowadzone są rozmowy na temat kontynuacji działania serwisu.

Jeżeli uważacie Państwo, że taki serwis publikujący dane statystyczne o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach jest przydatny, to bardzo prosimy o wyrażenie swojej opinii w liście do nas na adres: wyniki@computrain.pl. Takie głosy bardzo mogą pomóc sprawie.
Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli kontynuować publikowanie danych o egzaminach.


OSI CompuTrain S.A.
tel.: 022 401 10 41
email: wyniki@computrain.pl